ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി. കെ വാസുദേവന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തുരുത്തിമേല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വി. കെ വാസുദേവന്‍
വിലാസം വരിക്കോലില്‍ ഹൌസ്, തുരുത്തിമേല്‍, നെടുവരംകോട്-689508
ഫോൺ 04792360162
മൊബൈല്‍ 9447505322
വയസ്സ് 76
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ പൊതുസേവനം