ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം.കെ.ചാക്കോവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കേമുറി നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് എം.കെ.ചാക്കോ
വിലാസം മുട്ടുങ്കല്‍ തുണ്ടിപ്പറമ്പ്, ചമ്പക്കുളം, ചമ്പക്കുളം-688505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495060752
വയസ്സ് 72
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍