ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗീതാഞ്ജലി എസ് .ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നുമ്മ
മെമ്പറുടെ പേര് ഗീതാഞ്ജലി എസ് .ജി
വിലാസം സന്തോഷ് ഭവനം, തകഴി, കുന്നുമ്മ-688562
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946669362
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ ഇല്ല