ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിശാഖ് വിജയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐ ഡി പ്ലോട്ട് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് വിശാഖ് വിജയന്‍
വിലാസം കൈറ്റുകാരന്‍ പറമ്പ്, വാടയ്ക്കല്‍, വാടയ്ക്കല്‍-688003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7907184789
വയസ്സ് 22
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ സ്വയം തൊഴില്‍