ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയ പ്രസന്നന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആസ്പിന്‍വാള്‍ വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ജയ പ്രസന്നന്‍
വിലാസം കുളപ്പറമ്പ്, പുന്നപ്ര, പുന്നപ്ര-688004
ഫോൺ 04777961130
മൊബൈല്‍ 8907801549
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐറ്റിസി ഡ്രാഫ്റ്റ്മാന്‍ സിവില്‍
തൊഴില്‍ ആര്‍ക്കിടെക്ട്