ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയലേഖ ജയകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ജയലേഖ ജയകുമാര്‍
വിലാസം കാട്ടുങ്കല്‍ ചിറ, കളര്‍കോട്, സനാതനപുരം-688003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495267735
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 10
തൊഴില്‍