ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ പി സരിതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐ റ്റി സി വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് എ പി സരിത
വിലാസം ആലുംപറമ്പ്, വാടയ്ക്കല്‍, വാടയ്ക്കല്‍-688003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048371419
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി