ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ് ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ലൂര്‍ദ്മാതാ പള്ളി വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ് ബാബു
വിലാസം കൂനംപുരയ്ക്കല്‍, വാടയ്ക്കല്‍, വാടയ്ക്കല്‍-688003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747556771
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ മത്സ്യതൊഴിലാളി