ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അല്‍ഫോന്‍സവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അര്‍ത്തുങ്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അല്‍ഫോന്‍സ
വിലാസം പഴമ്പാശ്ശേരില്‍, അര്‍ത്തുങ്കല്‍, അര്‍ത്തുങ്കല്‍-688530
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7356458369
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍