ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലളിതാംബിക വി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തൈക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ലളിതാംബിക വി പി
വിലാസം ശാസ്താംവെളി, തൈക്കല്‍, തൈക്കല്‍-688530
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9074511470
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ &ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്
തൊഴില്‍ അങ്കണവാടി ടീച്ചര്‍