ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി കെ ഉദയകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പ്രൊജക്ട് കോളനി
മെമ്പറുടെ പേര് ബി കെ ഉദയകുമാര്‍
വിലാസം ഭഗവതി പറമ്പില്‍, അരൂര്‍, അരൂര്‍-688534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895780207
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍