ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിനിമോള്‍ മനോഹരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുമ്പഞ്ഞി
മെമ്പറുടെ പേര് സിനിമോള്‍ മനോഹരന്‍
വിലാസം പോളപ്പറമ്പ് നികര്‍ത്ത്, ചന്തിരൂര്‍, ചന്തിരൂര്‍-688537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846998161
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല