ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കെ എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെട്ടുതറ വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കെ എം
വിലാസം ചെട്ടുതറ ഹൌസ്, അരൂര്‍, അരൂര്‍-688534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281825266
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ സെയ്ല്‍സ്