ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോഷ്വ ജോണ്‍സണ്‍ (കിച്ചു)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പടിഞ്ഞാറെ മനക്കോടം
മെമ്പറുടെ പേര് ജോഷ്വ ജോണ്‍സണ്‍ (കിച്ചു)
വിലാസം ചിറമേല്‍, തുറവൂര്‍, പള്ളിത്തോട്-688540
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744914869
വയസ്സ് 22
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍