ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സി ഒ ജോര്‍ജ്ജ് (ബെന്നിച്ചന്‍)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എസ്.എച്ച്.ചര്‍ച്ച്
മെമ്പറുടെ പേര് സി ഒ ജോര്‍ജ്ജ് (ബെന്നിച്ചന്‍)
വിലാസം ചിറ്റടിത്തറ, തുറവൂര്‍, വളമംഗലം തെക്ക്-688532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7012875994
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ ടി ഐ
തൊഴില്‍