ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുദര്‍ശനന്‍ ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വളമംഗലം വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സുദര്‍ശനന്‍ ജി
വിലാസം വാര്യംവീട്, വളമംഗലം വടക്ക്, തുറവൂര്‍-688532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9037616005
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍