ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുഹമ്മദ് കുട്ടി(അഷ്റഫ് വെള്ളേഴത്ത്)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മധുരക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് മുഹമ്മദ് കുട്ടി(അഷ്റഫ് വെള്ളേഴത്ത്)
വിലാസം വെള്ളേഴത്ത്, വടുതലജെട്ടി, വടുതലജെട്ടി-688535
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846058188
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്