ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശാരി മനോജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആഫീസ്
മെമ്പറുടെ പേര് ശാരി മനോജ്
വിലാസം അരയറ്റാട്ട് പുത്തന്‍പുര, അരൂക്കുറ്റി, അരൂക്കുറ്റി-688535
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747815292
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്ടു, റ്റി.റ്റി.സി
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം