ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ടി കെ ജ്യോതിദാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉഗ്രംകുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് ടി കെ ജ്യോതിദാസ്
വിലാസം തേമ്പ്ര പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍, വെളിനല്ലൂര്‍, ഓയൂർ-691510
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496149465
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി കോഴ്സ്
തൊഴില്‍ കേബിള്‍ ഓപ്പറേറ്റർ