ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിജു ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആലുംമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിജു ബി
വിലാസം ഭാസ്കര വിലാസം, ആലുംമൂട്, കരിങ്ങന്നൂർ-691516
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447462634
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം വി.എച്ച്.എസ്.ഇ
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവർത്തകൻ