ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജസീന ജമീൽവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് റോഡുവിള
മെമ്പറുടെ പേര് ജസീന ജമീൽ
വിലാസം ദാറുൽ തഖുവ, റോഡുവിള, ചെറിയവെളിനല്ലൂർ-691516
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633699830
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവർത്തക