ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോളി ജെയിംസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറിയ വെളിനല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജോളി ജെയിംസ്
വിലാസം നല്ലേപ്പറമ്പിൽ, ചെറിയവെളിനല്ലൂർ, ചെറിയവെളിനല്ലൂർ-691516
ഫോൺ 9447203826
മൊബൈല്‍ 9400959496
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി കോഴ്സ്
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവർത്തക