ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മനീഷ മുളി കൊട്ടിയംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊട്ടിയം കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് മനീഷ മുളി കൊട്ടിയം
വിലാസം ദ്വാരക, കൊട്ടിയം, കൊട്ടിയം-691571
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847020532
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍