ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നദീറാ കൊച്ചസ്സന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആനക്കുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് നദീറാ കൊച്ചസ്സന്‍
വിലാസം ഷാജു നിവാസ്, കൊട്ടിയം, കൊട്ടിയം-691571
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895567636
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍ സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍