ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിജയന്‍ എസ്.വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാവർകോട്
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയന്‍ എസ്.
വിലാസം ബിന്ദു ഭവന്‍, എഴിപ്പുറം, പാരിപ്പള്ളി-691574
ഫോൺ 9895626458
മൊബൈല്‍ 9895626458
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍