ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റ്റി എസ് മണിവര്‍ണ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കേരളപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി എസ് മണിവര്‍ണ്ണന്‍
വിലാസം പണയില്‍ വീട്, കേരളപുരം, ചന്ദനത്തോപ്പ്-691014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388777666
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍നിന്നും രാജിവച്ചു