ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിനീതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വില്ലേജ്
മെമ്പറുടെ പേര് വിനീത
വിലാസം കൊക്കോട്ട് താഴതില്‍, കൊറ്റങ്കര, മാമൂട്, ചന്ദനത്തോപ്പ്-691014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961733821
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക