ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രദീപ് എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചന്ദനത്തോപ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രദീപ് എസ്
വിലാസം ലക്ഷ്മി മന്ദിരം, ചന്ദനത്തോപ്പ്, ചന്ദനത്തോപ്പ്-691014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447800852
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകന്‍