ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അര്‍ജ്ജുനന്‍പിള്ള റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എം.വി.ജി.എച്ച്.എസ്
മെമ്പറുടെ പേര് അര്‍ജ്ജുനന്‍പിള്ള റ്റി
വിലാസം മണ്ണൂര്‍തെക്കതില്‍വീട്, കുറ്റിച്ചിറ, ടി കെ എം സി-691005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400371017
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍