ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷേര്‍ളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പേരൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷേര്‍ളി
വിലാസം ഷേര്‍ളി സദനം, പേരൂര്‍, ടി കെ എം സി-691005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8156869571
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെ താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാരി