ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പന്‍മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പന്‍മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ എം നൌഫല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പറമ്പിമുക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എ എം നൌഫല്‍
വിലാസം പുത്തൻപുര മേലയിൽ, വടക്കുംതല ഈസ്റ്റ്, വടക്കുംതല ഈസ്റ്റ്-690536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847606181
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക സേവനം