ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പന്‍മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പന്‍മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മല്ലയിൽ അബ്ദുൽ സമദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പനയന്നാര്‍കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് മല്ലയിൽ അബ്ദുൽ സമദ്
വിലാസം മല്ലയിൽ, വടക്കുംതല, വടക്കുംതല കിഴക്ക്-690536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7510792236
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍