ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രിയങ്കാ ഷൈലേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൊട്ടയ്ക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രിയങ്കാ ഷൈലേഷ്
വിലാസം കോട്ടയ്കകത്ത്, പാലയ്ക്കല്‍, തേവലക്കര-690524
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8078868889
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍