ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലളിതഷാജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാലയ്ക്കല്‍ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ലളിതഷാജി
വിലാസം കോട്ടൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍, പാലയ്ക്കല്‍, തേവലക്കര-690524
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656986495
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍