ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഫാത്തിമ കുഞ്ഞ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോയിവിള വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഫാത്തിമ കുഞ്ഞ്
വിലാസം ചാലില്‍ കരോട്ട് പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍, കോയിവിള, കോയിവിള-691590
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947234162
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍