ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് ഓമനക്കുട്ടന്‍ പിളളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരിനല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് ഓമനക്കുട്ടന്‍ പിളള
വിലാസം ചക്കിനാല്‍ വടക്കതില്‍, അരിനല്ലൂൂര്‍, അരിനല്ലൂൂര്‍-690538
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446905074
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍