ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനസ് നാത്തയ്യത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പടിഞ്ഞാറ്റക്കര വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് അനസ് നാത്തയ്യത്ത്
വിലാസം കൊച്ചുുവീട്ടില്‍ വീട്, പടിഞ്ഞാറ്റക്കര, പടിഞ്ഞാറ്റക്കര-690524
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895354035
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍