ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയശ്രീമധുലാല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണ്ടച്ചിറ
മെമ്പറുടെ പേര് ജയശ്രീമധുലാല്‍
വിലാസം മധുരിമ, കണ്ടച്ചിറ, പെരിനാട്-691601
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633827008
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി
തൊഴില്‍