ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി അനന്തകൃഷ്ണപിള്ളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് റയില്‍വെസ്റ്റേഷന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജി അനന്തകൃഷ്ണപിള്ള
വിലാസം വാഴോട്ടുമേലതില്‍, ചെമ്മക്കാട്, ചെമ്മക്കാട്-691601
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9349725065
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി
തൊഴില്‍