ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ചെറുപുഷ്പംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നീരൊഴിക്കില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ചെറുപുഷ്പം
വിലാസം പറങ്കിമാംവിള, കാഞ്ഞിരകോട്, മുളവന-691503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544866538
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവർത്തനം