ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിനോദ് പാപ്പച്ചൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടപ്പുറം
മെമ്പറുടെ പേര് വിനോദ് പാപ്പച്ചൻ
വിലാസം മാർത്താണ്ഡപുരത്ത് വീട്, പേരയം, മുളവന-691503
ഫോൺ 8921941740
മൊബൈല്‍ 9645672544
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ മെഡിക്കൽ സെയിൽസ് റെപ്പ്, പൊതുപ്രവർത്തനം