ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആലിസ് എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുമ്പളം
മെമ്പറുടെ പേര് ആലിസ് എ
വിലാസം തെക്കേമാട്ടേൽ, കുമ്പളം, കുമ്പളം-691503
ഫോൺ 9526914052
മൊബൈല്‍ 9562614052
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവർത്തനം