ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മല്ലിക ഐവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശിങ്കാരപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് മല്ലിക ഐ
വിലാസം പള്ളത്ത് വടക്കതില്‍, ശിങ്കാരപ്പള്ളി, കൊടുവിള-691502
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847734247
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.‍എല്‍.സി
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ