ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശരത് റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അന്നൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ശരത് റ്റി
വിലാസം നെടുങ്ങോട്ട് പ്ലാവിള വടക്കതില്‍, പിണറ്റിന്മൂട്, അമ്പലത്തുംകാല-691505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497542392
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍