ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അശ്വതി ചന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാലൂക്കോണം
മെമ്പറുടെ പേര് അശ്വതി ചന്ദ്രന്‍
വിലാസം സന്ധ്യ ഭവന്‍, നെടുവത്തൂര്‍, കൊട്ടാരക്കര, നീലേശ്വരം-691505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129651054
വയസ്സ് 24
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍