ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം സി രമണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അവണൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം സി രമണി
വിലാസം സുജി ഭവന്‍, അവണൂര്‍, കൊട്ടാരക്കര-691506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 984758856
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തക