ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍ എസ് അജിതകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തേവലപ്പുറം
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍ എസ് അജിതകുമാരി
വിലാസം നീലാലാന്‍റ്, തേവലപ്പുറം, തേവലപ്പുറം-691507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129940273
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍ ടി ടി സി
തൊഴില്‍