ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആതിര റ്റി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാഞ്ഞിരംപാറ
മെമ്പറുടെ പേര് ആതിര റ്റി എസ്
വിലാസം ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ദിരം, മൈലോട്, മൈലോട്-691537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562135935
വയസ്സ് 24
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി