ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തങ്കമണി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുക്കുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് തങ്കമണി എസ്
വിലാസം മണി ഭവന്‍, നടുക്കുന്ന്, ആയൂര്‍-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846202877
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍