ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്യലാല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തടിക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്യലാല്‍
വിലാസം അഭി ഭവന്‍, ലക്ഷം വീട്, തടിക്കാട്, തടിക്കാട്-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656933396
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി
തൊഴില്‍